top of page
Main-ver-2.jpg

HoofStep®️ är ett företag med spetskompetens inom hästbeteende, AI, big data och elektronik. Företaget grundades 2016 i Helsingborg med syftet att utveckla och tillgängliggöra den senaste tekniken för övervakning av hästars välbefinnande utan på bekostnad av integritet.

Den första uppsättningen data om hästbeteenden samlades in i början av 2016 och beviset för en fungerande AI-modell dateras juni 2016. Idag har databasen vuxit till världens största uppsättningen av hästbeteenden. HoofSteps beteendedata nyttjas idag i flera studier och i forskningsprojekt.  Sedan starten har HoofSteps team vuxit med nya spetskompetenser och ett vasst utvecklingsteam  i Indien.

Vår mission är att förbättra  hälsa och välmående hos hästar genom att analysera objektiva beteendedata i kombination med avancerad teknik. Vi identifierar omedelbart avvikelser som kan påverka hästarnas välbefinnande. Genom detta förkortas tid från skada, sjukdom eller stress till åtgärd.

HoofStep® är under ständig utveckling tillsammans med kunder, forskare inom hästbeteende och veterinärer. Allt för att ge hästar bättre förutsättningar för välmående och hästägare insikter och ökad kunskap om sin hästs behov.

​​

bottom of page