top of page

Allmänna villkor

 

Hårdvara

 

Leverans

När varan finns i lagret, tar leveransen vanligtvis 7 arbetsdagar. Produkten kommer att levereras direkt till ditt hem alternativt till utlämningsställe i närheten.

HoofStep levererar fraktfritt inom Sverige. Resten av Europa SEK 350 och USA SEK 500.

Ersättningsgaranti

Ersättningsprodukter om något går sönder via normalt slitage eller direkta defekter.

För att få ut ersättning måste du begära ett godkännande av ersättningsmaterial från vår kundtjänst. För att göra det, skriv bara ett e-postmeddelande till support@hoofstep.com.

Om du behöver utbyten utöver det normala under 12-månadersperioden kan du beställa enligt prislistan till en rabatt. Skicka e-post till support@hoofstep.com så hjälper vi dig med alla extra utbyten.

Återbetalningsgaranti

Om du vill stoppa prenumerationen får du återbetalningen så snart du har returnerat produktens alla delar. Gäller efter 6 månaders abonnemangstid.

För att kräva återbetalning måste du begära ett tillstånd för retur från vår kundtjänst. För att göra det, skriv bara ett e-postmeddelande till support@hoofstep.com.

Du måste returnera produkterna till oss för återbetalning av insättningen. Återlämnade produkter måste vara i gott skick enligt vår normalt generösa bedömning. Avdrag kan göras ifall produkten inte fungerar och hanterats ovarsamt.

Kunden tar hand om kostnaderna för retursändningen.

Återvinn och återanvänd

HoofStep® har ett returprogram som gör att vi kan återvinna. Kasserade hårdvarukomponenter tas om hand av en extern partner för återvinning. Detta för minimal miljöpåverkan. Kunden tar normalt kostnaderna för retursändningen.

Du måste begära ett godkännande av återvunnet material från vår kundtjänst. För att göra det, skriv bara ett e-postmeddelande till support@hoofstep.com.

 

Prissättning och offert

Priset på produkten är angivet i svenska kronor. Detta pris inkluderar moms men inte leveranskostnader.

För alla andra valutor och marknader beror försäljningspriset i din valuta på din bank och de aktuella valutakurserna. Därför ser du det exakta priset som betalats på ditt kontoutdrag först efter att du har gjort beställningen. Använd gärna en online valutaomvandlare för att få en uppfattning om det ungefärliga priset i din valuta. Tyvärr är vi inte i stånd att svara på denna fråga för alla olika valutor, banker och länder.

Om du har andra behov än beskrivits här kan vi skapa skräddarsydda lösningar för större gårdar, kliniker, forskningsanläggningar och större uppfödare.

Kontakta oss på support@hoofstep.com

Mjukvara

Hantering av personuppgifter

HoofStep® AB behandlar personuppgifter för användare, kunder, prenumeranter och medlemmar som använder våra tjänster. Vi skyddar din integritet och följer gällande lagar som är avsedda att skydda dig som individ. HoofStep® AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. "Personuppgifter" betyder all information som kan direkt eller indirekt kopplas till en levande person. Denna sekretesspolicy gäller hela HoofSteps verksamhet.

HoofStep® använder personlig information främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna. Uppgifterna används också för att behandla dina beställningar, hantera prenumerationer (fysiska såväl som digitala), optimera din upplevelse av tjänsterna och anpassa vår kommunikation med dig. Läs denna sekretesspolicy noggrant för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar din personliga information. Genom att skicka din personliga information till oss och acceptera tillämpliga villkor samtycker du till att din personliga information behandlas i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy. Om lagen kräver mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis att be om ett.

Ändringar av dessa villkor meddelas genom att publicera de nya villkoren på HoofStep®-webbplatsen, och vi rekommenderar att du regelbundet går igenom dessa villkor. Om du lägger till personlig information om andra personer är du ansvarig för att HoofStep® också kan behandla personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

Användning av HoofSteps digitala tjänster

HoofSteps digitala tjänster avser alla webbplatser, appar och andra möjliga ytterligare eller tillfälliga tjänster. Genom att använda HoofSteps digitala tjänster accepterar du att HoofStep® aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder och på annat sätt bearbetar din personliga information för att HoofStep® och våra dotterbolag ska tillhandahålla tjänsterna. För personer under 18 år krävs förälderns samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 eller att din vårdnadshavare samtycker till att HoofStep® lagrar och hanterar din personliga information i enlighet med dessa villkor. HoofStep® förbehåller sig rätten att få godkännandet verifierat.

HoofStep® kan utnyttja underleverantörer för att uppfylla en mängd funktioner som marknadsföring, fakturering, prenumerationshantering och andra tekniska tjänster. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användarens personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra en tjänst för HoofStep®. HoofStep® behandlar all personlig information med stor omsorg och HoofSteps underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppgifter för HoofStep®.

HoofStep® överför inte personuppgifter till länder utanför EU / EES, men om vi till exempel har en underleverantör i ett land utanför EU / EES eller det är nödvändigt för oss att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, överföring av personliga data utanför EU / EES kan förekomma, även om det landet enligt EU-kommissionen inte har tillräckligt skydd av personuppgifter. För att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter i sådana situationer och att EU / EES-reglerna följs, inkluderar HoofStep®-avtal de krav som tillämplig lag ställer för att skydda överförda personuppgifter med sådana underleverantörer. Genom denna sekretesspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överföras till företag och organisationer, både inom och utanför EU. Genom denna sekretesspolicy samtycker du också till att data / registreringsinformation används för att rikta in målgrupper för marknadsföringsändamål. Du samtycker också till att sådan information kan lämnas ut till tredje parter för marknadsföringsändamål. Sådan utlämnande av information kommer alltid att vara anonym.

Du kan, efter en skriftlig ansökan till HoofStep®, få information om vilka personuppgifter som är registrerade om dig. Om du har felaktig personlig information kan du komma att korrigeras. Du kan också ansöka om att personuppgifter ska raderas.

Vilka syften vi behandlar din personliga information

HoofStep® samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder.

HoofStep® använder personuppgifter för att:

 • Hantera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänster.

 • Hantera dina beställningar och prenumerationer.

 • Kontakta dig till exempel via SMS / telefon / Messenger, e-post eller fysisk post.

 • Diagnostisera fel, optimera tekniken och kontakta dig vid problem med beställning eller utförande av tjänster.

 • Analysera och förbättra kvaliteten och upplevelsen av tjänsterna, till exempel för att verifiera att ditt användarkonto inte används av andra.

 • Individualisera kommunikationen med dig angående våra tjänster, till exempel genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudanden som passar din profil som användare av våra tjänster.

 • Analysera statistik och användarbeteende beträffande våra tjänster.

 • Öka din nytta och erfarenhet av våra tjänster på andra sätt som vi tror att du skulle uppskatta.

 • Marknadstjänster och produkter.

Du kan när som helst och utan kostnad begära att HoofStep® inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkallar ditt samtycke till detta.

Observera dock att även om samtycke återkallas kan HoofStep®, av någon annan juridisk anledning, fortfarande ha rätt att behandla din personliga information, till exempel utförande av ett avtal.

Datainsamling

HoofStep® samlar in olika information beroende på vilken tjänst du använder. HoofStep® lagrar fullständig kontaktinformation i form av personnummer, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och e-postadress. Detta för att hålla din information uppdaterad samt leverera en personifierad, relevant kommunikation till dig som möjligt. Som kund hos HoofStep® eller medlem av en av våra digitala tjänster kommer du att få nyhetsbrev eller meddelanden med HoofSteps erbjudanden och nyheter. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen på våra nyhetsbrev eller meddelanden med en synlig länk.

HoofStep® sparar data som spelas in så länge du väljer att vara medlem / kund. Efter avslutad prenumeration på HoofSteps tjänster lagras kontaktinformation i 36 månader och kan användas för marknadsföringsändamål under denna tid.

Vi använder även personalisering i vår kommunikation via sociala medier och webbannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personalisering använder vi kakor.

HoofStep®-cookiepolicy

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren bör också ha rätt att förhindra att cookies lagras på datorn. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vi samlar in information om din dator, till exempel din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration. För samma ändamål samlar vi in ​​information om din allmänna internetanvändning med hjälp av cookies.

Vi använder också cookies för att förbättra och anpassa webbplatsen. Cookies hjälper oss bland annat att:

 • Uppskatta antalet besökare och deras användningsmönster

 • Känna igen dig när du återvänder till sidan

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt förnekar lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att lagra en cookie. Via webbläsaren kan tidigare lagrade cookies också raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Om du inte ändrat webbläsarens inställningar för att neka cookies, kommer vårt system att placera cookies på din dator när du besöker webbplatsen. Observera att om du väljer att neka cookies kan funktionaliteten begränsas till delar av webbplatsen.

Underleverantörer / assistenter för personlig information

HoofStep® anställer konsulter och leverantörer för att tillhandahålla tjänster. Underleverantörer kan i vissa fall behöva tillgång till personuppgifter för att fullgöra sina skyldigheter. De betraktas sedan som assistenter för personlig information. I de fall underleverantörer i sin tur anställer externa parter ska dessa godkännas av HoofStep® enligt separata avtal.

MailChimp - Hanterar e-postmeddelanden baserat på information från HoofStep®. Sparar e-postmottagarens register över nyhetsbrev.

Survey Monkey - webbaserat undersökningsverktyg som i individuella undersökningar lagrar personlig information som respondenterna anger när de svarar på undersökningarna.

Manychat - en bot som hanterar direktmeddelanden med prenumeranter på den här kanalen.

Wix - hemsida och online butik.

HubSpot - managerar email och nyhetsbrev.

Sendingblue - managerar email och nyhetsbrev.

 

Stripe - ett online betallningssystem

GetAccept - digitala signaturer av kontrakt

HoofStep® använder också externa tjänster som Facebook, Messenger och Google för marknadsföring, webbfunktioner och statistik. Dessa företag samlar in via HoofSteps information från användare av våra tjänster, men HoofStep® tillhandahåller ingen personlig information såsom namn, personnummer eller adresser för dessa företag. Insamlingen av dessa tjänster hanteras av vår cookiepolicy.

Lagringstider

HoofStep® sparar all personlig information som vi samlar in i vår kunddatabas.

HoofStep® innehåller och väljer personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. Detta innebär till exempel att HoofStep® raderar eller avpersonaliserar personuppgifter när syftet med att behandla personuppgifter inte längre är tillgängligt.

HoofStep® App - Uppförandekod

Gårdsägaren ansvarar för chattmiljön i HoofStep® Chat

Var aktiv

HoofStep® uppmuntrar dig att dela information om incidenter med andra användare och stödja personer.

Var ärlig

När du kommunicerar i HoofStep®-appen är det viktigt att vara dig själv. Du bör tillhandahålla information som är korrekt och icke-spekulativ.

Var respektfull

Din användning av språk inom HoofStep® ska vara tydlig, informativ, stödjande och respektfull för andra användare. Vi tolererar inte missbruk, rasism, sexism eller något annat nedsättande eller förtalande språk.

HoofSteps produkt och app är utvecklad för hästens bästa. Stöd dina ridande vänner och alla i stallets omgivningar.

Du bör alltid ta hänsyn till säkerheten för hästen och dess vårdgivare. Agera på det sättet.

Håll det ärligt

För att HoofStep® ska fungera effektivt och ärligt ska du hålla dina bidrag faktiskt korrekta. Lägg inte in falska incidenter / händelser och skicka inte falsk eller vilseledande information.

Håll det stilrent

Inlägg som innehåller stötande språk eller svordomar är aldrig nödvändiga och kommer inte att tolereras från HoofStep®. HoofStep® är inte associerad med någon religiös eller politisk grupp och vi anser att meddelanden från gemenskapen bör följa därefter. Inlägg som är politiskt eller religiöst fokuserade är inte välkomna inom denna miljö och bör rapporteras.

Håll den privat

Du får inte publicera eller publicera andra människors privata information utan deras uttryckliga tillstånd. Definitioner av privat information kan variera beroende på lokala lagar. Du får inte publicera eller dela intima foton eller videor av någon som producerats eller distribueras utan deras samtycke. Media som visar sexuellt våld och / eller övergrepp är inte tillåtet. Du får inte hota att exponera någons privata information eller intima media. Du kanske inte hotar att hacka eller bryta in någons digitala information eller försöka stimulera andra att göra det (t.ex. genom att sätta en vinst eller belöning för sådana åtgärder).

bottom of page