top of page

GPS

Mycket mer än en GPS som visar position!

 

Med en inbyggd GPS och beteendeövervakning, kan du se var hästen befinner sig i realtid. Du kan alltid scrolla bakåt i appen och se var den har varit, hur den rört sig i hagen samt dess favoritplatser.  

 

Aktivera spårning för att se hur hästarna rör sig. Tidslinjen gör det enkelt att scrolla bakåt och om det finns fler hästar i flocken kan man studera gruppdynamiken. En värmekarta visar var hästarna tillbringar större delen av sin tid. Med den kunskapen kan du optimera dina hagar och besättningar.

Vill du att hästen ska röra sig mer i hagen? Eller finns det favoritplatser när vädret är dåligt, eller störande flugor under varma dagar på sommaren? Använd den informationen från HoofStep för att placera vattnet, utfodringsställena och väderskydd på rätt ställen. På så sätt kan hästen röra sig lite mer.

 

Tappsko? Använd spårningen i appen och följ den väg hästen gått under dagen. På så sätt behöver du inte leta i varje hörn av hagen. Ibland kan man rymma! HoofStep kommer att visa var den lämnade hagen och vilken riktning den gick, samt spåret så länge det finns en koppling till gårdsenheten. När hästen/hästarna kommer tillbaka kan hela deras eskapad ses i appen.  

 

bottom of page