top of page

Hoofsteps animerade hästar. Skapa din egen hästs digitala kopia så att du ser var den är och vad den gör.

Den största databasen i världen för hästbeteende

HoofStep övervakar, registrerar och mäter varje rörelse och beteende hos en häst genom den smarta sensorn i kombination med artificiell intelligens. 2016 var året för "proof of concept" när vår dataanalys av registrerat hästbeteende visade sig identifiera ett brett spektrum av beteenden. Det inkluderade alla gångarter, och även subtila förändringar som en liten störning i t.ex. vänster framben på en häst. Det året testade vi sensorns olika placeringar. Placeringen på pannan fångar den rikaste mängden data genom huvudets rörelser och gör HoofStep unik eftersom tuggandet kan registreras.  AI-modellen och applikationen registrerar rörelser hela tiden den är på hästen. Hage, stall samt vid ridning.

App-map.jpg
App-stat.jpg
App-chat.jpg
Appens fokus

För att göra data mer tillgängligt för hästägaren presenteras informationen enkelt i några grundbegrepp. Uppgifterna bygger på hästens position (GPS), fysisk rörelse och aktivitet i form av äta, vila, vara aktiv eller mycket aktiv.

Larmen informerar om förändringar i enskilt beteende, t.ex. rulla, skrapa med hov, gäspa, titta bakåt mot magen, osv.

Tolkning av appens språk

EAT

ÄTA -  Ett dominant begrepp

När hästen äter oavsett om den står, ligger ner eller tar små steg (betar)

REST

VILA- Alla former av vila

Hit hör t.ex. ligga på sidan eller liggande sovande/vilande, stående sömn och stående vila

ACTIVE

AKTIV - Mindre aktiva beteende

Skritt samt när hästen inte rör sig, men utför en aktivitet som gäspningar, skrapar med  framhoven, stretchar ett bakben, biter eller slickar 

HIGHLY ACTIVE

MYCKET AKTIV- Mer aktivt beteende

Snabbare rörelser som trav och galopp. I denna grupp av beteenden har vi rullande, lägga sig och resa sig, huvudskakningar och intensiva skakningar samt klåda. 

Använda HoofSteps data 

HoofSteps övervakning och rika beteendedata används i olika forskningsprojekt, t.ex. Hästövervakning i Brösarp/Kumlan där vi för 3:e året i rad övervakar åringar. Vi analyserar data på djupet, för att stödja teorin och den gamla kunskapen att denna typ av bete och terräng tidigt ökar livslängden och hållbarheten hos lovande hopphästar. Ett annat projekt i Österrike där beteenden hos åldrande hästar analyseras. 

bottom of page